कोभिड–१९ बाट आक्रान्त वर्तमान परिस्थिति र आन्तरिक मूल्याङ्कनको सन्दर्भ

प्रतिकृया