कालो कोटमा होइन कालो सोचमा समस्या छ प्रधानमन्त्रीज्यू : विश्वप्रकाश शर्मा

प्रतिकृया