आयोगद्वारा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा दलहरुले प्राप्त गरेको मत र सिट संख्या निर्धारण

प्रकाशित मिति

२०७९ मंसिर २२ गते, बिहीबार ११:१०

to bahadur and other leaders at election commision 2021 7 e1657628636873

२२ मंसिर २०७९, काठमाडौँ : संवत २०७९ साल मंसि र ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचनमा तीन प्रतिशत वा सो भन्दा बढी मतप्राप्त गर्ने राजनीतिक दलहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रति निधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा उपदफा (२) र (६) तथा सो ही ऐनको अनुसूची -१ र अनुसूची -२ बमोजिम तथा प्रदेश सभा सदस्य नि र्वा चन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (२) र सोही ऐनको अनुसूची -१ बमो जिम राजनीतिक दलहरुबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुने संख्या आयोगबाट निम्नबमो जिम निर्धारण गरिएको छ ।

1 5
2
3 1
4
5

प्रतिकृया