भोलीबाट चिनीयाँ खोप शुरु, यी २३ खोप केन्द्रबाट लगाईने छ कोरोना खोप

प्रतिकृया