१९८६ मा ग्ल्यामर क्षेत्र प्रवेश गरेका महानायक राजेश हमाल ५८ वर्षमा प्रवेश

प्रतिकृया