इजिप्टको ‘मिस इको इन्टरनेसनल’मा अनुश्मा

प्रतिकृया