सुन्दर नेपाल थियो ठूलो तिर बिषे एक सगरमाथा

प्रतिकृया