• 9:43 am

अख्तियारद्वारा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको

प्रकाशित मिति

२०८० असार १७ गते, आईतवार ०४:२८

१७ असार २०८०, काठमाडौँ: जिल्ला काठमाडौं, नापी कार्यालय, मनमैंजुका नापी सर्भेक्षक रमेश उपरकोटी र लेखापढी व्यवसायी अविशेक कार्कीले जग्गाको कित्ताकाट गरी राजीनामा पास गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेकोले उनी विरुद्ध दिएको उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिई गएको टोलीले निज सर्भेक्षक रमेश उपरकोटी र लेखापढी व्यवसायी अविशेक कार्कीलाई सेवाग्राहीबाट रु.१,७५,०००।- (एक लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ) घुस/रिसवत लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।


अनुसन्धानको सिलसिलामा नापी कार्यालय, मनमैंजुका नापी सर्भेक्षक रमेश उपरकोटीले जग्गा कित्ताकाट गरी राजीनामा पास गर्ने प्रयोजनको लागी सेवाग्राहीसँग रु.1,75,000।- घुस/रिसवत माग गरी उक्त घुस रिसवत रकम लेखापढी व्यवसायी अविशेक कार्कीमार्फत लिई लिन लगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज रमेश उपरकोटीलाई विगो रु.17५,०००।- (एक लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (घ) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना सजायसमेत हुन र प्रतिवादी अविशेक कार्कीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (2) वमोजिमको कसुरमा बिगो रु.1,75,०००।- (एक लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (घ) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना सजायसमेत हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

प्रतिकृया