• 7:17 pm

डाेल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको घुम्चो खोलादेखि महादेवसम्म सडक निर्माणमा अनियमतिता भएको आरोपमा ३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर

प्रकाशित मिति

२०८० माघ ११ गते, बिहीबार ०३:५८

माघ ११, २०८० काठमाडौँ : डाेल्पाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगी, इन्जिनियर देवराज रावत, सब-इन्जिनियर दिप नारायण यादव विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । निजहरुले आ.व. २०७६/०७७ को जिल्ला डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिका वडा नं. ड स्थित घुम्चो खोलादेखि महादेवसम्म सडक निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबिच सम्झौता भई सम्झौता बमोजिम स्वीकृत गरे अनुसारको लागत अनुमान बमोजिम कार्य नगरी कम काम भएको गरेको कार्यलाई बढी गरेको भनी अनियमितता गरि भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

मुड्केचुला गाउँपालिका वडा नं. ८ का तत्कालीन का.बा. वडा अध्यक्ष धन बहादुर रोकाया, तत्कालीन कार्यपालिका सदस्य राम कुमार नेपाली (दमाई), वडा प्राविधिक (असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर) इशारा बुढाले सडक निर्माण योजनामा भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई र नभए नगरेका कुरा देखाई प्रतिवेदन पेश गरेको र मुड्केचुला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, डोल्पालाई उक्त योजनाको कार्य सम्पन्न भएकोले रकम भुक्तानी गर्न सिफारिससमेत गरेकोमा उक्त निर्माण कार्यको भुक्तानीसमेत भई रु.१०,९७,८५२।२९ बढी भुक्तानी भएको देखिँदा निजहरु धन बहादुर रोकाया, राम कुमार नेपाली (दमाई) र इशारा बुढाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवानासमेतको सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।

साथै, घुम्चो खोलादेखि महादेवसम्म सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मान बहादुर रोकाया र कोषाध्यक्ष निर्मला रोकायाले सडक निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबिच सम्झौता गरी कार्य सुरु गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी उपभोक्ता समितिले कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, विल भरपाई, डोरहाजिरी लगायतका कागजात पेश गरेको तर शर्त एवं सम्झौताविपरीत सम्झौताबमोजिमको कार्य नगरी भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी बढी मूल्याङ्‍कन गरी गराई रु.१०,९७,८५२।२९ बढी भुक्तानी लिएको देखिँदा निजहरु मान बहादुर रोकाया र निर्मला रोकायाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई बिगो रु.१०,९७,८५२।२९ (दस लाख सन्तानब्बे हजार आठ सय बाउन्न रुपैयाँ उनान्तीस पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

dangi

प्रतिकृया