अमेरिकाद्धारा नेपाललाई ३६ करोड बराबारको स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान

प्रतिकृया