सेनाको पृतना खारेज, कमाण्ड अवधारणा लागू

प्रतिकृया