२ करोड ५० लाख जनाको पहुँचमा इन्टरनेट, सबै भन्दा बढि हिस्सा मोकाईल इन्टरनेटको

प्रतिकृया