राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम समीक्षा तथा तालिम क्यालेण्डर निर्माण गोष्ठी सम्पन्न  

प्रतिकृया